Tablica ogłoszeń 2021r.

Data Treść ogłoszenia
29.04.2020 KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020r. do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej - treść komunikatu
12.02.2020 Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10.02.2020r. o wydaniu w dniu 10.02.2020r. decyzji, Znak: WINB-WOA.7721.4.2.2020, utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 09.02.2020r., Znak: PINB.SO.520.77.2019.7.JaB, nakazującą zaniechania dalszych robót budowlanych związanych z budową dwutorowej linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków, realizowanych przez inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na podstawie zgłoszenia dokonanego w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 10-10-2017 r. znak: B-II.6743.49.29.2017 - treść obwieszczenia
10.01.2020 OBWIESZCZENIE - informacja o wpłynięciu odwołania od decyzji PINB w Kielcach dot. nakazu zaniechania robót budowlanych związanych z budową linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków (pełna treść oświadczenia)
13.12.2019 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych związanych z budową linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków. (pełna treść obwieszczenia)
06.10.2019 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020 - treść komunikatu
23.04.2019 W dniu 2 maja 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach będzie zamknięty. Dzień ten będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej.  W zamian Inspektorat będzie otwarty w sobotę 11 maja 2019 r.
25.01.2019

Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 38076):

Izabela Matysek - Święta Katarzyna

19.11.2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - (ogłoszenie nr 38076

18.11.2018

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych - treść komunikatu

03.10.2018

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu samochodu osobowego innej jednostce.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach działając na podstawie §38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Skoda Fabia

  • rok produkcji 2008
  • pojemność silnika 1198,00 cm3
  • stan techniczny: dobry
  • dodatkowe informacje: benzyna, kolor czerwony, komplet opon zimowych, niewielki przebieg.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy składać do 12 października 2018r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach przy ul. Wrzodowej 44 w Kielcach pokój nr 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach).

05.09.2018 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 - treść komunikatu
17.08.2018

Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 30491):

  • Martyna Pięta - Kielce
17.07.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Na stronach portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.
Link do portalu: https://budowlaneabc.gov.pl

17.07.2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - (ogłoszenie nr 30491

17.07.2018

Wynik naboru na stanowisko referent do spraw organizacyjno-administracyjnych - (ogłoszenie nr 28397):

  • Katarzyna Szlompek - Niestachów
17.07.2018

Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 26731):

  • Agnieszka Wieczorska - Kielce  
08.06.2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referent do spraw organizacyjno-administracyjnych - (ogłoszenie nr 28397 - zobacz szczegóły)

09.05.2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - (ogłoszenie nr 26731 - zobacz szczegóły)

20.04.2018

Zmiana zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która ustanawia dzień 19 maja 2018r. dniem pracy (szczegóły zarządzenia)

16.04.2018

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 04 maja 2018r. jest dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 26 maja 2018 jest dniem pracy. - (szczegóły zarządzenia)

08.03.2018

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego - (szczegóły ogłoszenia)

02.12.2017

Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 17542)

  • Anna Kolankowska - Tuczępy
08.11.2017

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego - treść komunikatu

04.11.2017

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - (ogłoszenie nr 17542 - zobacz szczegóły)

02.11.2017

Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - umowa na zastępstwo (ogłoszenie nr 16000)

  • Martyna Pięta - Kielce
02.10.2017

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - umowa o pracę (ogłoszenie nr 16001 - zobacz szczegóły)

02.10.2017

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - umowa na zastępstwo (ogłoszenie nr 16000 - zobacz szczegóły)

12.09.2017

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu samochodu osobowego innej jednostce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach działając na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwiecień 2017r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania, następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki FIAT PANDA - rok produkcji 2004 - pojemność silnika 1242 cm3 - stan techniczny: dobry

-dodatkowe informacje: benzyna, kolor żółty, komplet kół zimowych

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy składać do dnia 19.09.2017 roku na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
25-211 Kielce
ul. Wrzosowa 44.

08.09.2017

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 - treść komunikatu

22.08.2017

Wynik naboru na stanowisko referenta w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji (ogłoszenie nr 12820)

  • Patrycja Iwańska - Kielce
07.07.2017

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
referent
w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji (szczegóły ogłoszenia)

13.01.2017

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor
w wieloosobowym stanowisku ds.orzecznictwa (szczegóły ogłoszenia)

09.11.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH poszukuje kandydata na stanowisko:
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH - szczegóły ogłoszenia

27.11.2015

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor
w wieloosobowym stanowisku ds.orzecznictwa (szczegóły ogłoszenia)

26.06.2014 Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw (pełna treść komunikatu)
23.04.2014 Z dniem 05.05.2014r nastąpi zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. W tym dniu Inspektorat rozpocznie działalność w nowym budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44 ( naprzeciwko Castoramy)
19.02.2014 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pracy:
inspektor nadzoru budowlanego w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa w wymiarze 1/2 etatu. Ogłoszenie o naborze zawierające wymagania związane ze stanowiskiem pracy oraz dokumenty, które kandydaci winni przedłożyć w ramach rekrutacji zostało opublikowane w internetowej bazie ogłoszeń na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ogłoszenie nr 157926). Termin składania dokumentów upływa w dniu 03.03.2014r.