Tablica ogłoszeń 2021r.

20.05.2021

W sprawie obowiązku przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach projektu budowlanego zamiennego zrealizowanej drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 761 i 786 od km: 0+000 do km: 1+122 w msc. Piekoszów, gm. Piekoszów, uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie budowy w stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/2017, znak: B-II.672.14.2017 z dnia 16.11.2017 r. - treść obwieszczenia


05.03.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko młodszy inspektor nadzoru budowlanego w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 74358


11.02.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 74358


11.02.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - ogłoszenie nr 74357


02.02.2021

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - pełna treść komunikatu