Tablica ogłoszeń 2021r.

31.12.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - ogłoszenie nr 72799


31.12.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 72798


15.12.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH poszukuje kandydata na stanowisko: POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH - szczegóły


06.11.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 70879


17.09.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 68557


09.06.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach informuje, że dzień 12 czerwca 2020r. (piątek) jest dniem wolnym w zamian za święto 15 sierpnia 2020r. przypadające w sobotę.


29.04.2020

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020r. do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej - treść komunikatu


12.02.2020

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10.02.2020r. o wydaniu w dniu 10.02.2020r. decyzji, Znak: WINB-WOA.7721.4.2.2020, utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 09.02.2020r., Znak: PINB.SO.520.77.2019.7.JaB, nakazującą zaniechania dalszych robót budowlanych związanych z budową dwutorowej linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków, realizowanych przez inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na podstawie zgłoszenia dokonanego w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 10-10-2017 r. znak: B-II.6743.49.29.2017 - treść obwieszczenia


10.01.2020

OBWIESZCZENIE - informacja o wpłynięciu odwołania od decyzji PINB w Kielcach dot. nakazu zaniechania robót budowlanych związanych z budową linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków (pełna treść oświadczenia)